Onderzoek effectiviteit re-integratie door SEOR en IROKO voor de Rekenkamercommissie gemeente Stichtse Vecht

Onderzoek effectiviteit re-integratie door SEOR en IROKO voor de Rekenkamercommissie gemeente Stichtse Vecht

 

Meer focus nodig op toegevoegde waarde re-integratiebeleid Stichtse Vecht

Het re-integratiebeleid van de gemeente Stichtse Vecht boekt redelijke resultaten. De effectiviteit kan worden vergroot door de inzet van re-integratiebeleid te richten op groepen met een zwakke positie op de arbeidsmarkt en terughoudend te zijn met dure instrumenten. Dit concludeert de rekenkamercommissie van Stichtse Vecht in haar onderzoek naar het re-integratiebeleid van de gemeente. Onderzocht is wat de effectiviteit is van de activiteiten van de gemeente om het aantal uitkeringsgerechtigden terug te brengen. De Rekenkamercommissie Het rapport ‘Effectiviteit re-integratie gemeente Stichtse Vecht’ is vandaag naar de raad gestuurd.

Per 1 januari 2015 is de Participatiewet van kracht geworden. Deze wet is bedoeld om bij te dragen aan het zelfstandig functioneren van mensen in de samenleving, om zo het beroep op sociale voorzieningen te minimaliseren. Met de Participatiewet is de gemeentelijke doelgroep uitgebreid met jonggehandicapten met arbeidsvermogen en degenen die voorheen een beroep konden doen op de sociale werkvoorziening. Re-integratie is hierbij een belangrijk instrument.

Re-integratiebeleid pakt positief uit, maar kan nog effectiever

Het re-integratiebeleid van de gemeente Stichtse Vecht is op samenhangende wijze vertaald in doelen die echter wel meetbaarder en meer tijdsgebonden moeten worden geformuleerd. Het re-integratiebeleid van de gemeente Stichtse Vecht heeft over het algemeen positieve effecten. De toegevoegde waarde van trajecten richting werk en/of opleiding is echter beperkt. Veel deelnemers zouden ook zonder deelname uit de uitkering zijn gestroomd.

Aanbevelingen

De rekenkamercommissie doet een aantal aanbevelingen om de effectiviteit van het re-integratiebeleid te vergroten. Er dient meer oog te zijn voor de toegevoegde waarde van het re-integratiebeleid. Hierop zou de monitoring van het beleid moeten worden toegespitst.
Om instrumenten zo effectief mogelijk in te zetten, zouden de inspanningen vooral gericht dienen te worden op groepen met een relatief zwakke positie op de arbeidsmarkt. Daarbij is het beter om dure instrumenten slechts beperkt in te zetten, zeker bij een aantrekkende arbeidsmarkt.  In het rapport is een reactie van het college opgenomen. Het rapport wordt in september 2017 door de raad besproken.

Het onderzoek is uitgevoerd door SEOR (Erasmus Universiteit Rotterdam) en IROKO in samenwerking met de Rekenkamercommissie van de gemeente Stichtse Vecht.

Zie voor het volledige rapport:

Eindrapport Effectiviteit re-integratie gemeente Stichtse Vecht def

Gemeente Stichtse VechtTestimonials

"De meerwaarde van het werken met IROKO is de gedegen vakkennis van het multi disciplinaire team van consultants en het vermogen om bij complexe vraagstukken in een complexe bestuurlijke omgeving een goede helicopterview te bezitten en de diverse belangen goed te onderkennen."
Peter Feller, wethouder Financiën en Maatschappelijke Ontwikkeling, Goedereede

Gerelateerd actueel