Quick Scan voor SW

Uitvoering van de IROKO Quick Scan geeft snel en onafhankelijk inzicht in ‘de staat van het SW-bedrijf’ en biedt aanknopingspunten voor stevige voorbereiding op een nieuwe toekomst. De uitkomsten van de Quick Scan Sociale Werkvoorziening laten u ook zien op welke wijze de Wsw goedkoper kan worden uitgevoerd.

Wat gebeurt er in een Quick Scan?

Wij doen een kwantitatief en kwalitatief onderzoek binnen het SW bedrijf. Wij nemen daarbij o.m. de volgende uitvoeringsaspecten onder de loep:

  • de financiële situatie van het bedrijf;
  • de stand van zaken rondom arbeidsontwikkeling en de resultaten ervan;
  • de commercie en de marktbewerking;
  • het personeelsbeleid;
  • het management, de aansturing en de cultuur;
  • de uitvoering van niet-SW trajecten;
  • de relatie met de gemeente.


Testimonials

"Men is inventief en creatief in staat om veranderprocessen bij mensen in gang te zetten, deze zodanig te implementeren, dat het leidt tot een duidelijk praktisch handelen op de werkvloer."
Willem Brittijn, Hoofd Opleidingen, SW Mare Groep