Quick Scan Re-integratie

De IROKO Quick Scan Re-integratie geeft de gemeente snel inzicht in mogelijke verbeteringen in de re-integratie van uitkeringsgerechtigden. De Quick Scan richt zich op vele aspecten, waaronder:

  • gemeentelijk participatie- /re-integratiebeleid;
  • de organisatie en aansturing van de uitvoering;
  • de uitvoeringspraktijk, waaronder de werkgeversbenadering;
  • de resultaten van uitstroom naar regulier werk en het financiële aspect daarvan.

Op basis van een benchmark worden de prestaties van uw gemeenten afgezet tegen vergelijkbare gemeenten en tegen de koplopers. Hierdoor krijgt u snel inzicht in te behalen voordelen en winsten!

Op basis van de uitkomsten van de Quick Scan doen wij op genoemde punten aanbevelingen.Testimonials

"De meerwaarde van het werken met IROKO is de gedegen vakkennis van het multi disciplinaire team van consultants en het vermogen om bij complexe vraagstukken in een complexe bestuurlijke omgeving een goede helicopterview te bezitten en de diverse belangen goed te onderkennen."
Peter Feller, wethouder Financiën en Maatschappelijke Ontwikkeling, Goedereede