Film Pesten op het werk

‘Hé, Bolle!’

‘Heb je een gaatje in je hoofd?’

Het begint vaak met een geintje dat uitgroeit tot dagelijkse plagerijen.

Het veelvuldig ondergaan van plagerijen wordt door het slachtoffer ervaren als pesten. Terwijl omstanders nog vaak in de veronderstelling zijn dat het om onschuldige geintjes gaat. Het kan zich ontpoppen tot een probleem dat remmend werkt voor de persoonlijke ontwikkeling van het slachtoffer. Onzekerheid en verzuim zijn enkele voorbeelden die regelmatig gesignaleerd worden onder slachtoffers van pesten.

Trainingsbureau Lizeva, dat nu onderdeel uitmaakt van IROKO, heeft het pesten onder volwassenen als onderwerp gekozen voor een 1ste pilotfilm. Hiermee willen we het pesten bespreekbaar maken. Deze film kan gebruikt worden tijdens trainingen, discussies, werkoverleg etc.

De film wordt geleverd met handleiding om een groepsdiscussie op gang te brengen. De film is laagdrempelig, niet te moeilijk qua inhoud en taalgebruik (Nederlands) en sluit aan bij een brede doelgroep. Ook de groep die moeite heeft met een klassikale benadering voelt zich aangesproken door de pakkende beelden op film.