Over Iroko

Waar staat IROKO voor?

IROKO is al jarenlang specialist in de sociale zekerheid. U kunt dus deskundigheid van ons verwachten als het gaat om vraagstukken binnen het sociaal domein. Wij investeren daar veel in, samen met onze medewerkers, die allemaal bij ons in vaste dienst zijn. Zo kunnen wij de kwaliteit van onze dienstverlening goed bewaken en kunnen wij u garanderen dat onze inzet zich terug betaalt. Wij leveren interim managers, projectleiders, (senior) beleidsmedewerkers en trainers.

Wij zijn niet alleen inhoudelijk specialist, maar geven u desgewenst ook een stevige en transparante financiële onderbouwing. En dat is waardevol bij alle veranderingen in het sociaal domein.

Kenmerkend voor onze dienstverlening is dat wij altijd gefocust zijn op het daadwerkelijk realiseren van een verandering of verbetering. Of we nu een interim opdracht voor u uitvoeren, een scenariostudie doen, een visiedocument schrijven of strategisch beleid ontwikkelen: de pragmatiek van elke dag is nooit ver weg. Zo komen we, altijd samen met u, tot haalbare en realistische oplossingen die duurzaam zijn, ook na ons vertrek.