Tijdelijke vervanging

De medewerkers zijn het belangrijkste werkkapitaal van een organisatie.

Deze constatering is zeker van toepassing op organisaties binnen het Sociaal Domein. De medewerkers zijn immers vaak de schakel naar cliënten, naar organisaties waarmee wordt samengewerkt, naar gemeentebestuur en gemeenteraad en naar andere gemeenten waarmee wordt samengewerkt.

U doet er natuurlijk alles aan om uw medewerkers zodanig te faciliteren dat zij hun werk zo optimaal mogelijk kunnen doen. Toch valt niet te voorkomen dat er medewerkers tijdelijk uitvallen door ziekte of om een andere reden. Niet altijd kan dat intern worden opgevangen. Datzelfde probleem kan zich voordoen wanneer u bij het vertrek van een medewerker niet direct een geschikte nieuwe medewerker vindt.

In dit soort gevallen ligt een tijdelijke vervanging voor de hand. Natuurlijk zoekt u dan een vervanger die van de hoed en de rand weet, snel zijn weg vindt en prioriteiten weet te stellen, waardoor een eventuele achterstand kan worden ingelopen. IROKO kan u ervaren en deskundige medewerkers aanbieden op tijdelijke basis voor kortere of langere tijd. Of het nu gaat om beleidsondersteuning, om HRM of om het inrichten van ondersteunende informatie systemen. Wacht dus niet tot de problemen (te) hoog zijn opgelopen, maar bel ons even. Wij zijn u graag van dienst.Testimonials

"De meerwaarde van het werken met IROKO is de gedegen vakkennis van het multi disciplinaire team van consultants en het vermogen om bij complexe vraagstukken in een complexe bestuurlijke omgeving een goede helicopterview te bezitten en de diverse belangen goed te onderkennen."
Peter Feller, wethouder Financiën en Maatschappelijke Ontwikkeling, Goedereede