Support abonnement

Snel consult op afroep met supportabonnement

IROKO is al jarenlang specialist in de sociale zekerheid. U kunt dus deskundigheid van ons verwachten als het gaat om vraagstukken binnen het sociaal domein.

Heeft u dat ook weleens, dat er iets uitgewerkt moet worden of dat nieuwe regelgeving vanuit het ministerie moeten worden geanalyseerd, maar er is niemand die dat op dat moment kan doen? Dan bent u niet de enige.

Veel klanten van IROKO geven aan dat zij op wisselende momenten behoefte hebben aan een snel consult zonder lijvige rapporten of aan kortdurende ondersteuning bij werkzaamheden. Hierbij valt te denken aan het sparren over vraagstukken die ook in andere gemeenten spelen, kritisch meelezen met een beleidsnota, het uitwerken van zaken, het opzoeken of uitwerken van de juiste informatie of gegevens, het leiden van brainstormsessies, ondersteuning bij het maken van een presentatie en zo zijn er nog tal van voorbeelden.

Om in te springen op deze groeiende wens aan snelle en tijdelijke ondersteuning introduceert IROKO haar Support Abonnement. Voor € 1.500,00, exclusief BTW schaft u dit abonnement aan met een looptijd van een jaar. Hiervoor krijgt u 15 advies uren die u kunt inzetten op specialistische vraagstukken waar IROKO u bij kan helpen. Wanneer u aangeeft gebruik te willen maken van uw supporturen, krijgt u binnen twee werkdagen een reactie op uw vraag door een inhoudsdeskundige van IROKO. Ons Support Abonnement geeft u de flexibiliteit die soms nodig is, zonder administratieve rompslomp. Per drie maanden ontvangt u overzicht van de tijdsbesteding van de geleverde ondersteuning en het resterend aantal uren.

Heeft u interesse in ons abonnement? Mail naar info@iroko.nl.