Projectmanagement

Projectmanagement is het beheersen van projecten. Het is de manier waarop deze georganiseerd, voorbereid, afgestemd, gepland, uitgevoerd en afgerond worden. Het omvat doorgaans verschillende deelprojecten met meerdere teams. Projectmatig werken wordt meestal ingezet wanneer: Het gewenste resultaat niet volstrekt nieuw is maar wel veel nieuwe elementen bevat, mensen uit verschillende disciplines of vakgebieden moeten samenwerken en er een specifiek budget voor de opdracht beschikbaar is.

Kenmerken van dergelijke projecten zijn:

    • Gefaseerde besluitvorming. Naarmate het verloop van het project worden steeds meer opties verworpen en wordt het eindresultaat duidelijker. Er wordt gewerkt van vaag naar concreet.
    • Integrale beheersing van tijd, geld, documentatie en kwaliteit. Hiermee wordt bedoeld dat de planning in de gaten wordt gehouden, dat rekening gehouden wordt met budgetten, dat er een manier komt waarop besluiten, ontwerpen en definities worden vastgelegd en dat er wordt gecontroleerd of de kwaliteit voldoende is.
    • Interdisciplinaire projectgroepen. Een projectgroep met vertegenwoordigers van verschillende afdelingen/disciplines binnen een organisatie.
    • Opsplitsing van taken. Binnen een project is er sprake van opsplitsing in deelprojecten en deeltaken. Voor een deelproject kan een deelprojectgroep verantwoordelijk zijn. Binnen groepen worden taken en verantwoordelijkheden gesplitst.

 

Voorbeeld:

Stel, u wilt zien hoe u als gemeente zelfstandig de toekomstige Wsw kunt uitvoeren. Wij kunnen u advies bieden maar ook in een dergelijk project de uitvoering voor u opzetten.

Voor een gemeente in Oost Nederland leveren we de projectleider, Jaco van Velden, die het regiebureau en de gemeentelijke uitvoering van detacheren en begeleid werken gaat neerzetten. Dit laatste zal verbonden worden met de re-integratieactiviteiten en de werkgeversbenadering van de gemeente. De gemeenten in deze regio hebben besloten de bestaande gemeenschappelijke regeling op te heffen. Testimonials

"Men is inventief en creatief in staat om veranderprocessen bij mensen in gang te zetten, deze zodanig te implementeren, dat het leidt tot een duidelijk praktisch handelen op de werkvloer."
Willem Brittijn, Hoofd Opleidingen, SW Mare Groep