Procesmanagement

Zowel in het bedrijfsleven als bij de overheid worden bestuurlijke processen steeds complexer. Procesmanagement is gericht op de kwaliteit van het besluitvormingsproces. Het idee is dat een goed verlopen proces bijdraagt aan de kwaliteit van het inhoudelijke resultaat.

Een ervaren senior manager is onmisbaar om deze processen goed te kunnen leiden. In een situatie met verschillende stakeholders met verschillende belangen moet de procesmanager de partijen op een lijn brengen en het  besluitvormingsproces tot een goed einde brengen. Dat vraagt om inzicht in dergelijke processen en het vermogen om een goed procesontwerp te maken.

Bijvoorbeeld:

Voor een Gemeenschappelijke Regeling in het Zuiden van Nederland heeft IROKO het proces begeleid rond de besluitvorming over de positionering van het SW-bedrijf naar een nieuwe situatie. Aanleiding was de invoering van de Participatiewet. In dit regionale besluitvormingsproces zijn de meningen en belangen van verschillende partijen (ambtelijk gemeenten, directie SW-bedrijf, RvC SW-bedrijf, OR, colleges, gemeenteraden) gewogen en vervolgens ter besluitvorming ingebracht in het bestuur van de GR.Testimonials

"De meerwaarde van het werken met IROKO is de gedegen vakkennis van het multi disciplinaire team van consultants en het vermogen om bij complexe vraagstukken in een complexe bestuurlijke omgeving een goede helicopterview te bezitten en de diverse belangen goed te onderkennen."
Peter Feller, wethouder Financiën en Maatschappelijke Ontwikkeling, Goedereede