Peter van Nes

 Directeur IROKO BV

“Messcherpe analyses en passende oplossingen implementeren.

Opdrachtgevers kloppen daarom vaak weer bij hem aan.”

 

Waar staat u voor bij Iroko?

Vooral voor een no-nonsense aanpak: met gezond verstand, praktisch, hands-on, resultaatgericht en transparant. Uitdagingen en verbeterpunten in korte tijd analyseren en eigen maken. En dan met een concreet plan aan de slag. Een plan dat altijd is gericht op het behalen van ambitieuze en realistische resultaten.

Mijn no-nonsense aanpak betekent niet dat ik geen gevoel heb voor bijvoorbeeld belangen en politieke/bestuurlijke aspecten. Ik heb juist een aantal bestuurlijke trajecten met succes afgerond, waarbij ik in het begin een situatie aantrof dat partijen lijnrecht tegenover elkaar stonden.

Ik hou sterk vast aan de langere termijn (strategische) doelen, betrek mijn directe collega’s en medewerkers bij het bepalen van de weg daarnaar toe en geef hen in de uitvoering veel verantwoordelijkheid, ruimte en vertrouwen. Ik sta altijd voor hen klaar om te ondersteunen, te coachen en te adviseren. Mijn deur staat letterlijk altijd open; dat zullen mensen die met mij hebben gewerkt beamen. En ik ben niet te beroerd om daarbij een actieve bijdrage te leveren aan veel verschillende zaken.

Ik stuur erg op teamgevoel en samenwerking, bijvoorbeeld tussen afdelingen. Zo accepteer ik niet dat mensen of afdelingen naar elkaar wijzen. Eerst zorgen dat je zelf jouw zaken voor elkaar hebt.

Welke werkzaamheden zijn zoal op uw pad gekomen?

Meestal ben ik interim-manager of adviseur/consultant. Ik ben veelzijdig en breed inzetbaar.

Ik heb interim leiding gegeven aan productie-, c.q. industriële bedrijven en heb me daar gestort op zaken als marketing, sales, productieplanning en voorraadbeheersing. Verder ben ik betrokken geweest bij de overname van bedrijfsonderdelen van twee SW-bedrijven door private bedrijven.

Naast deze intensieve en langdurigere opdrachten, adviseer ik gemeenten op het gebied van re-integratie en de Wsw. Daarbij heb ik vrij regelmatig gebruik gemaakt van scenario’s en financiële doorrekeningen van deze scenario’s waardoor keuzes helder werden.

Verder heb ik ook tijdelijk leiding gegeven aan bedrijfsonderdelen re-integratie, detachering en begeleid werken van SW-organisaties. Zaken zo neerzetten en faciliteren zodat doorstroom van medewerkers wel op gang komt! Ook heb ik voor een gemeente het gemeentelijk re-integratiebedrijf opgezet, toen de gemeente eenmaal besloten had om re-integratie zelf te gaan uitvoeren.

Ook doe ik meer onderzoeksmatige opdrachten en workshops.

Een voorbeeld van dit laatste is de workshop Financiën Wsw. Deze workshop is vooral bedoeld voor beleids- en financiële medewerkers van gemeenten. Doel is om hen al werkende weg wegwijs te maken in de financiële kant van een SW-bedrijf en hen bewust te maken van de knoppen waaraan kan worden gedraaid.

Wat zijn de sleutelelementen tot succes wanneer u tijdelijk in een organisatie stapt?

Betrokkenheid, toegankelijkheid, transparantie en gedrevenheid. Eerlijk zijn in het erkennen van de problematiek en de consequenties van de aanpak. Dan lukt het ook goed om medewerkers te betrekken in het bepalen hoe de gestelde doelen en resultaten te bereiken. Ik heb niet de pretentie dat ik de wijsheid in pacht heb. Meer weten en kunnen meer dan één. Dat is tijdens mijn arbeidsleven altijd al mijn overtuiging geweest. Maak gebruik van elkaars sterke punten!

En hoewel mensen soms wat aan mij moeten wennen, lopen de meeste mensen waarmee ik werk na enige tijd met mij weg. En dat is niet omdat ik vergaande veranderingen of beslissingen uit de weg ga.

Als je in het kort jouw persoonlijke vaardigheden moet omschrijven, wat zijn die dan?

Gedreven en veel inzet, analytisch en planmatig, allround en altijd het vizier op de (lange termijn) doelen en resultaten. Durven beslissingen te nemen.

En dat zonder de menselijke maat uit het oog te verliezen. Het leukste is het werken met en de omgang met mensen. Daarom vind ik thuis werken ook geen feest.

En zoals al eerder gezegd: ik geef mijn directe medewerkers veel ruimte en vertrouwen. Samen evalueren we frequent of de resultaten en doelstellingen worden behaald.

Wat doet u in uw vrije tijd?

Ik ben lange tijd vrijwillig bestuurder geweest van een kinderopvangorganisatie en ook leider en coördinator bij een voetbalvereniging.

Mijn drie kinderen (twee zoons en één dochter) voetballen in jeugdteams. Ik sta zelf ook nog regelmatig en ongetraind binnen de krijtlijnen als controlerende middenvelder in een team met overwegend 18 tot 22 jarige spelers.

Daarnaast zijn muziek luisteren en lezen mijn belangrijkste hobby’s in de vrije tijd die door de vaak lange reistijden schaars is. Verder bezoek ik zo nu een dan een popconcert van (oude of nieuwe) helden.

Tot slot ben ik een enthousiast skiër met een beperkte techniek.

 

Een kort overzicht

Werkervaring in:

.      interim-management

.      projectmanagement

.      (strategische) adviestrajecten

.      beleidsadvies en – ondersteuning

.      scenariostudies

.      uitwerken en doorrekenen businesscases

.      financiën

.      onderzoek arbeidsmarkt, sociale zekerheid en onderwijs

.      trainingen en workshops

Peter van Nes is bereikbaar via pvnes@iroko.nl of 06-20114244