Krijn Sijrier

Senior Consultant Iroko bv

Waar staat u voor bij Iroko?

Gecompliceerde vraagstukken simpel maken. Mijn kracht ligt in het combineren van bestuurlijke, beleidsmatige, juridische, en financiële invalshoeken tot een praktisch uitvoerbare oplossing. Ik ben resultaatgericht, maar heb oog voor de sociale component. Zonder daar al te idealistisch in te willen zijn geloof ik dat oplossingen alleen houdbaar zijn als ze worden gedragen door degenen die ze moeten uitvoeren.

Welke werkzaamheden zijn zoal op uw pad gekomen?

Doorgaans werk ik als adviseur en ondersteun wethouders en directieleden bij het opstellen en praktisch maken van een veranderende visie.

Ik voel me thuis in een omgeving waar ik creatief kan omgaan met de inhoud om praktische en werkbare oplossingen te genereren.

Een voorbeeld ter ondersteuning. Twee gemeenten die reeds ver gevorderd waren in een fusietraject, konden politiek niet komen tot een keuze voor een van beide gemeenschappelijke regelingen voor de uitvoering van de Wsw. Bovendien hing de financiële vergoeding voor uittreding als een zwaard van Damocles boven het fusietraject.

Ze legden uiteindelijk bij mij de vraag neer: kom met een advies voor de keuze van een van beide partners tegen een aanvaardbaar bedrag aan uittredingskosten. Dit is het type probleem waar ik me graag in vastbijt. Hoe kom je tot bestuurlijk en politiek draagvlak, maar ook hoe kom je tot een betaalbaar en vooral werkbaar resultaat?

De oplossing voor het probleem bleek uiteindelijk te liggen in een onorthodoxe opstelling: we wijzigen de complete bestuurlijke invalshoek. In plaats van deelname aan een van beide regelingen kiezen we voor uittreding uit beide.

We bedingen dat beide regelingen afzien van een financiële schadeloosstelling in ruil voor het afsluiten van een contract met beide. Dit contract is zo opgesteld dat de fusiegemeente in de loop van de tijd een toenemende inkoopvrijheid krijgt. Zo werd de fusiegemeente een van de eerste “eigen uitvoerders” van de sociale werkvoorziening.

In dergelijke trajecten waar veel belangen meespelen is het soms lastig om ondanks de druk die op je wordt uitgeoefend objectief en positief te blijven zoeken naar een oplossing die verbetering brengt in de situatie.

Ik beschik gelukkig over een groot relativeringsvermogen en kan soms smakelijk lachen om de absurditeit van situaties.

Daarmee kom je er niet altijd. Soms moet je ook een stevig standpunt innemen om iets voor elkaar te krijgen. Ik kan me herinneren dat ik voor een gemeente ooit een aantal wijzigingen voor elkaar heb gekregen in een contractueel vastgelegde inkooprelatie met een externe partner, terwijl de aanbestedingsprocedure voor een nieuwe partner al was ingezet.

Naast advieswerk leid ik regelmatig strategiemeetings, workshop- en brainstorm sessies. De training van klantmanagers op een andere, creatievere manier van re-integreren is een van de leukste dingen die ik ooit heb mogen doen voor IROKO.

Wat is een van uw sleutelelementen tot succes wanneer u tijdelijk in een organisatie stapt?

Ik probeer altijd een relatie aan te gaan met de betrokken mensen. Ik realiseer me daarbij maar al te goed dat het niet alleen draait om de directie. Mijn werkplezier wordt enorm vergroot door contacten met mensen uit alle geledingen van de organisatie.

Als je in het kort jouw persoonlijke vaardigheden moet omschrijven, wat zijn die dan?

Ik ben er altijd op uit om mensen te over te halen dingen vanuit een ander perspectief te zien. Ik maak daarbij graag gebruik van mijn mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid zoals dat in personeelsadvertenties vaak staat omschreven. Ik ben graag gespreks- of sparringpartner waarbij ik er genoegen in schep op om het perspectief te verbreden of gedeeltelijk te wijzigen.

Ik ben daarnaast in staat om abstract te denken en te komen tot een haalbare visie op de toekomst. Creatief en abstract zijn weliswaar sleutelwoorden, maar worden toch altijd teruggebracht tot “aardse” proporties.

Wat doet u in uw vrije tijd?

Ik hou graag bezig met een brede range van uiteenlopende zaken. Ik ben historicus, niet alleen van opleiding, maar ook van belangstelling. Ik lees veel historische literatuur, maar doe ook af en toe archiefonderzoek en schrijf artikelen.

Daarnaast ben ik hartstochtelijk bierliefhebber, brouw zelf bier (met wisselend succes) en kook graag. Ik doe al deze dingen graag samen met mijn vrienden waarmee ik een hechte en langdurige relatie heb.

Tenslotte ben ik verzot op muziek. Ook hierin heb ik een brede belangstelling. Mijn interesse loopt van punk tot jazz.

 

Een kort overzicht

Werkervaring in:

.    advieswerkzaamheden

.    onderzoek

.    projectmanagement

.    trainingen en workshops

.    beleidsondersteuning

.    marketingtrajecten

.    productontwikkeling

Eigenschappen:

Relationeel, sociaal vaardig, breed georiënteerd, creatief, visionair, probleemoplossend, praktisch

Talen:

Nederlands  (moedertaal)

Engels (professioneel niveau)

Frans (spreek- en leesvaardig)

Duits (spreek- en leesvaardig)

Spaans (lees- en spreekvaardig)

 

Referenties

Willem Buitenhuis

Beleidsadviseur maatschappelijke ondersteuning

Gemeente Barneveld

“Krijn heeft kennis van zaken en neemt mensen mee van concept tot besluitvorming. Ook als het spannend wordt weet Krijn het hoofd koel te houden. Daarnaast is het ook gewoon een hele aardige vent in de omgang.”

 

Dirk Langendijk

Directeur

Langendijk SWO

“Krijn combineert grote kennis van de sociale zekerheid met een creatieve geest en een scherp verstand. Het is een plezier om met hem op verschillende abstractieniveaus over een probleemstelling te sparren. Daarnaast is hij erudiet en heeft hij een brede belangstelling buiten zijn vakgebeid waardoor een gesprek met hem altijd een groot genoegen is!”

Krijn Sijrier is bereikbaar via ksijrier@iroko.nl of o6-55121079