Consultancy

Het fascineert ons hoe organisaties werken. Hoe strategie ontworpen wordt, hoe verbeterinitiatieven tot stand komen, hoe men implementatietrajecten ontwikkelt en hoe men de gekozen richting vertaalt naar de werksituatie.

We zien ook hoe rationele processen worden doorkruist door remmende factoren, onderling onbegrip en wederkerende problemen. Wij kunnen een bijdrage leveren bij het realiseren van geambieerde veranderingen en het regisseren van complexe processen. Met actuele en gespecialiseerde kennis van zaken.

U leest meer over onze diensten op deze website. Natuurlijk kunt u ons ook bellen om vrijblijvend kennis te maken of om voor uw vraagstuk een offerte op te maken.

 Testimonials

"Men is inventief en creatief in staat om veranderprocessen bij mensen in gang te zetten, deze zodanig te implementeren, dat het leidt tot een duidelijk praktisch handelen op de werkvloer."
Willem Brittijn, Hoofd Opleidingen, SW Mare Groep