Aantal Wsw-plekken neemt met 4,8% af in 2016

Aantal Wsw-plekken neemt met 4,8% af in 2016

Het aantal personen met een Wsw-arbeidsovereenkomst is in 2016 met 5,1 procent afgenomen naar 91.432 per eind 2016. Het aantal arbeidsjaren Wsw per ultimo 2016 is uitgekomen op 81.224. In arbeidsjaren bedroeg de afname in 2016 4,8 procent. Dit blijkt uit het Jaarrapport van de Wsw-statistiek 2016 van Panteia dat op 10 juli is gepubliceerd.

Het aantal arbeidsjaren Wsw per ultimo 2016 is 9.634 (10,6 procent) lager dan per 1 januari 2015, het moment waarop de instroom in de Wsw is stopgezet.

 

Verwachting aantal Wsw-arbeidsjaren 2017

Het verdeelmodel voor het deelbudget Wsw in het Participatiebudget gaat voor het jaar 2017 uit van gemiddeld 80.152 arbeidsjaren (na toepassing van demping voor gemeenten met minder dan 100 arbeidsjaren). Uitgaande van 81.224 arbeidsjaren per eind 2016 volgens de Wsw-statistiek en volgens het verdeelmodel een uitstroom van 3,5% in 2017 komt het gemiddelde aantal arbeidsjaren in 2017 uit op 79.800. Dat is 350 lager dan waarvan het verdeelmodel uitgaat.

De realisatie in 2017 zal zeer waarschijnlijk nog lager uitkomen. In het verdeelmodel wordt voor 2017 dus uitgegaan van een uitstroom uit de Wsw van 3,5%. Op basis van het Jaarrapport Wsw-statistiek 2016 kan worden afgeleid dat de afname van het aantal Wsw-arbeidsjaren in 2017 waarschijnlijk op ongeveer 4 procent zal uitkomen. Dit is gebaseerd op de afname in 2016 (4,8%) en het feit dat uitstroom vanwege het aflopen van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd in 2017 niet meer veel voor zal komen. Deze reden had in 2016 nog een aandeel van 17% van de uitstroom.

Wanneer het aantal arbeidsjaren in 2017 inderdaad met 4 procent daalt en niet met 3,5 procent, dan komt het gemiddelde aantal arbeidsjaren Wsw in 2017 uit op 79.600. Dat is bijna 600 minder dan waarvan het verdeelmodel deelbudget Wsw vanuit gaat. Dit betekent dat er gemiddeld meer budget per Wsw-plek beschikbaar is; de uitkomst kan echter sterk verschillen tussen gemeenten.

 

Enkele andere resultaten van de Wsw-statistiek 2016

– Per eind 2016 is 43 procent van de Wsw-medewerkers gedetacheerd of is via begeleid werken aan het werk;
– Van de herindicaties leidt 98,7% tot een nieuw doelgroepbesluit;
– 70% van de Wsw-medewerkers met een dienstbetrekking is 45 jaar of ouder. Dit geldt voor 50% van de Wsw-ers die begeleid werken;
– De afname van het aantal Wsw-medewerkers is procentueel het hoogst in de provincies Groningen, Gelderland, Noord-Holland en Zeeland. Deze provincies kenden ook in 2015 al een relatief grote afname;
– De afname van het aantal medewerkers in de Wsw is het laagst in de provincies Friesland en Flevoland.

 

Gebaseerd op: Panteia, Wsw-statistiek 2016 Jaarrapport, Zoetermeer, 10 juli 2017.

 

Heeft u vragen of wilt u meer weten over het verdeelmodel Wsw? Neem contact op met Peter van Nes, 06 – 2011 4244 of pvnes@iroko.nl

 

 Testimonials

"Men is inventief en creatief in staat om veranderprocessen bij mensen in gang te zetten, deze zodanig te implementeren, dat het leidt tot een duidelijk praktisch handelen op de werkvloer."
Willem Brittijn, Hoofd Opleidingen, SW Mare Groep

Gerelateerd actueel