Positieve bejegening

“Ik ben ervan overtuigd dat je veel positievere energie hebt in al je relaties als je in staat bent om te onderzoeken wat iemand eigenlijk bedoelt in plaats van primair te reageren op onhandige communicatie. Mensen zijn er niet op uit om je te kwetsen. Dit geloof ik gewoon niet”.

Bas van Drooge, directeur DZB Leiden

Download PDF: flyer positieve bejegening

Inhoud

Tijdens “Positieve bejegening” gaan we met elkaar op zoek naar de gewenste manier van communicatie. We staan stil bij onze eigen manier van communiceren en hoe dat bij de ander kan overkomen. En hoe deze manier van communiceren de bedrijfscultuur kan bepalen. Waarom schieten we primair in de verdediging? Waarom ligt het altijd aan de ander?

Zie korte film: https://vimeo.com/83793266 

Doel

Doel van dit cultuurprogramma is beter te worden in de omgang met anderen en dit ook uit te dragen naar alle werkrelaties. Elementen die gerelateerd zijn aan het welbevinden van mensen.

Programma

Het programma bestaat uit de volgende onderwerpen:

  • MT sessies om het programma te bepalen
  • Training aan MT, leidinggevenden en werkvloer
  • Samenstellen werkgroep “bejegening”
  • Opleiden interne coaches
  • Themabijeenkomsten (per kwartaal)
  • Afstemmen communicatievormen
  • BorgingIedereen komt in contact met twee boeken:
  1. Leidinggeven met open vizier
  2. Geweldloos communiceren

Voor wie

Dit programma is bedoeld voor bedrijven met een cultuur van gesloten communicatie. Er wordt van alles gedacht maar weinig gezegd. Er wordt naar uw mening selectief geluisterd en defensief of agressief gereageerd. Kortom…er wordt onheus bejegend en u wilt dit proces doorbreken en de interne cultuur veranderen.

Uitvoering en kosten

Dit programma wordt in een sessie met de opdrachtgever en/of MT besproken en gepland. De uitvoering en de kosten zijn afhankelijk van de omvang van het bedrijf en het aantal trainingen/bijeenkomsten.

Het betreft een langdurig intensief traject waarbij IROKO de verschillende activiteiten verzorgt en uitvoert. De borging van de verandering wordt binnen de organisatie georganiseerd.

Waarom IROKO

IROKO heeft gediplomeerde didactici en psychologen in dienst. Onze trainers en managers zijn ervaringsdeskundigen binnen de sociale zekerheid. Zij voeren voor diverse organisaties opdrachten uit met betrekking tot advies, interim-management, trainingen en coaching. Onze werkwijze kenmerkt zich door deskundigheid, persoonlijke inspiratie en praktijkgerichtheid. Wij zijn conceptdenkers en ontwikkelen alles vanuit gedegen research.

Info

Uiteraard lichten wij dit programma graag nader toe. Neemt u daartoe vrijblijvend contact op met IROKO via mail: info@iroko.nl of bel met Betty Willemsen (06-25490229) of Jean Paul Mokkenstorm (06-51917527).