Training Op weg naar buiten

Voorbereiding op detachering en begeleid werken 

De huidige participatiewetgeving is gericht op maximale deelname aan het reguliere arbeidsproces. Dit vraagt een goede voorbereiding van potentiele werknemers vanuit verschillende doelgroepen.

Download PDF: flyer op weg naar buiten

Inhoud

Tijdens de training (6 dagdelen) worden vooral praktijkervaringen besproken waaruit blijkt wat de sterke punten van de deelnemer zijn. Vervolgens leren en trainen we hoe dit vertaald wordt in een (sollicitatie)-gesprek en welke vragen je kunt verwachten. Wie ben ik, wat kan ik, waarom moet je mij hebben en wat zijn aandachtspunten. Hierbij geven de deelnemers elkaar steeds feedback. De training wordt afgesloten met een echt sollicitatiegesprek.

Doel

Na deze training is de deelnemer op de hoogte van de begrippen detacheren en begeleid werken, heeft een duidelijk beeld van de eigen mogelijkheden en is in staat zichzelf op een positieve wijze te presenteren.

Programma

Het programma behelst onder andere de volgende onderwerpen:

  • Kennismaking met jezelf
  • Wat zijn mijn vaardigheden
  • Detacheren en begeleid werken
  • Hoe presenteer ik mijzelf
  • Je moet mij hebben, want…
  • Wat zou je vragen als je zelf werkgever was
  • Het sollicitatiegesprek
  • De praktijk
  • Omgaan met teleurstellingen

Voor wie

De training is bedoeld voor SW medewerkers die op het punt staan buiten het SW bedrijf gedetacheerd te worden of begeleid te gaan werken en voor de huidige brede participatiedoelgroep.

Uitvoering en kosten

De training “Op weg naar buiten” omvat zes dagdelen. De prijs bij open inschrijving bedraagt € 870,- per deelnemer en start bij een minimum van 8 deelnemers (zie onze website voor data).

De in company prijs bedraagt € 5485,- met een maximum van 15 deelnemers. Dit is exclusief eventuele voorbereiding op maat.

Prijzen zijn excl. Btw.

Info

Uiteraard lichten wij de training graag nader toe. Neemt u daartoe vrijblijvend contact op met IROKO onder nummer 0182-303420 en vraag naar Jean Paul Mokkenstorm of Betty Willemsen.