Training basiskennis van handicaps

Hij is gewoon anders

We zijn al snel bang om een directe vraag te stellen over handicaps omdat we dat te persoonlijk vinden. Stel je voor dat het onderwerp gevoelig ligt bij de ander. Toch wil je meer weten over de verschillende handicaps omdat je als professional dagelijks te maken hebt met deze doelgroep. Hoe ga je om met de handicap van mensen? Vul je het zelf in of vraag je er gewoon naar?

Download PDF: flyer kennis van handicaps

Inhoud

Tijdens deze eendaagse training staan we stil bij de achtergronden van een aantal handicaps en de dagelijkse beleving en gevolgen voor de gehandicapte. We onderzoeken gezamenlijk de mogelijke werkplekaanpassingen die gedaan kunnen worden om de individuele uitdaging in het werk te blijven bieden. Ook staan we stil bij conflictsituaties die hun grondslag hebben in de handicap van de persoon. Hoe ga je om met iemand die bij het minste en geringste “ontploft” of die dronken op het werk verschijnt? Door oefeningen laten we je zelf een aantal specifieke fysieke beperkingen ervaren. Het is geen cursus psychologie maar een training die dieper ingaat op de dagelijkse praktijk.

Doel

Na deze training hebt u meer basiskennis omtrent bepaalde handicaps. U herkent en erkent bijkomend gedrag en bent in staat de werkplek hierop aan te passen.

Programma

Het programma behelst de volgende onderwerpen:

  • Uw eigen rol: inzicht en grenzen
  • Theoretisch kader psychische ziektebeelden
  • Verdieping op veelvoorkomende ziektebeelden
  • Praktijk: herkennen en handelen
  • Conflict vanuit handicap
  • Oefeningen en opdrachten
  • Rollenspel

Voor wie

De training is bedoeld voor professionals (trajectbegeleiders, leidinggevenden, enz.) die in hun werk veel te maken hebben met werknemers of cliënten met handicaps.

Uitvoering en kosten

De training “Kennis van handicaps” omvat één dag. De prijs bij open inschrijving bedraagt € 495,- per deelnemer en start bij een minimum van 8 deelnemers (zie onze website voor data).

De in company prijs bedraagt € 1596,- met een maximum van 15 deelnemers. Dit is exclusief eventuele voorbereiding op maat.

Prijzen zijn excl. Btw.

Info

Uiteraard lichten wij de training graag nader toe. Neemt u daartoe vrijblijvend contact op met IROKO onder nummer 0182-303420 en vraag naar Jean Paul Mokkenstorm of Betty Willemsen.