Assertiviteit

Assertiviteit is niet iets dat je á la minute kunt leren. Het behelst je volledige manier van denken, hoe je naar jezelf kijkt tot wat je wilt bereiken in het leven. Voor jezelf opkomen is wat anders dan met mensen op kunnen schieten. Om assertief te kunnen zijn, moet je in staat zijn met anderen op een goede manier te communiceren. Want door positieve sociale ervaringen groeit en bloeit het zelfvertrouwen.

Download PDF: flyer assertiviteit

Inhoud

Deze 3-daagse training is zo opgebouwd dat, in een vertrouwde setting, verschillende vormen van weerbaarheid aan de orde komen. We maken gebruik van verschillende didactische werkvormen, ervaringen van deelnemers en materiaal als kaarten, verhalen, foto’s, tekeningen etc. In de vorm van rollenspelen worden voorbeeldsituaties geschetst en kunnen de deelnemers hun vaardigheden oefenen. Het is een DOE-training waarbij de deelnemers met zichzelf aan de slag gaan.

Doel

Na deze training is de deelnemer in staat op een juiste manier meer voor zichzelf en de eigen mening uit te komen. Hij/zij is zich meer bewust van de eigen communicatie en hoe op de ander te reageren.

Programma

Het programma behelst onder andere de volgende onderwerpen:

 Het eigen gedrag

 De reactie van anderen

 Hun assertieve rechten

 De voordelen van assertief gedrag en de nadelen van passief gedrag

 Het zelfvertrouwen

 Assertiviteit ontwikkelen

 Mensen op wie je kunt steunen

 Realistische verwachtingen

 

Voor wie

De training is bedoeld voor zowel passieve als agressief assertieve mensen. Het is niet nodig dat deelnemers kunnen lezen of schrijven.

Uitvoering en kosten

De training Assertiviteit omvat drie dagen. De prijs bij open inschrijving bedraagt € 595 per deelnemer en start bij een minimum van 8 deelnemers (zie onze website voor data).

De in company prijs bedraagt € 4485,- met een maximum van 15 deelnemers. Dit is exclusief eventuele voorbereiding op maat.

Prijzen zijn excl. Btw.

Waarom IROKO

IROKO heeft gediplomeerde didactici en psychologen in dienst. Onze trainers en managers zijn ervaringsdeskundigen binnen de sociale zekerheid. Zij voeren voor diverse organisaties opdrachten uit met betrekking tot advies, interim-management, trainingen en coaching. Onze werkwijze kenmerkt zich door deskundigheid, persoonlijke inspiratie en praktijkgerichtheid. Wij zijn conceptdenkers en ontwikkelen alles vanuit gedegen research.

Info

Uiteraard lichten wij de training graag nader toe. Neemt u daartoe vrijblijvend contact op met IROKO onder nummer 0182-303420 en vraag naar Betty Willemsen