Klantmanagement 'nieuwe stijl'

Inspireren is besmettelijk

Bent u in staat uw eigen wijze van klantbenadering te herkennen, zo nodig los te laten, te verbreden en de ander te bewegen door écht tot de kern te komen? Want echt contact en proactief gedrag maken niet alleen het werk leuker, het leidt ook tot betere resultaten.

Download PDF: flyer nieuw klantmanagement

Inhoud

Tijdens de tweedaagse training “Nieuw Klantmanagement” leren we u, aan de hand van een zeer toepasbaar model, uw dominante benaderingswijze (automatische piloot) te ontdekken en alternatieven toe te passen. Dit heeft niet alleen invloed op uw cliënten. U bent ook in staat de intrinsieke motivatie van de werkgevers binnen uw netwerk te stimuleren.

Door oefeningen, opdrachten, theorie, rollenspel, discussie en het delen van ervaring worden praktische handvatten aangereikt.

Doel

Na deze tweedaagse training bent u geïnspireerd en in staat om cliënten op verschillende effectieve wijzen te benaderen.

Maar wij waarschuwen u alvast… inspireren is besmettelijk!

Programma

Het programma behelst de volgende onderwerpen:

  • De nieuwe wetgeving: gevolgen voor gemeente, voor jou, voor de cliënt en voor werkgevers
  • Model klantbenadering: automatische piloot
  • Out of the box
  • Situationeel Klantmanagement
  • Omgaan met lastig gedrag
  • Beloning versus geen beloning
  • Theorie van pijn en verlangen
  • Oefening casuïstiek met een acteur

Voor wie

De training is voor klantmanagers en consulenten die verantwoordelijk zijn voor het in beweging krijgen van cliënten tijdens de uitvoering van participatie- en re-integratietrajecten.

Uitvoering en kosten

De training “Nieuw Klantmanagement” omvat twee dagen. De prijs bij open inschrijving bedraagt € 495,- per deelnemer en start bij een minimum van 8 deelnemers (zie onze website voor data).

De in company prijs bedraagt € 2980,- met een maximum van 15 deelnemers. Dit is exclusief eventuele voorbereiding op maat.

Prijzen zijn excl. Btw.

Info

Uiteraard lichten wij de training “nieuw klantmanagement” graag nader toe. Neemt u daartoe vrijblijvend contact op met IROKO onder telefoonnummer 0182-303420 en vraag naar Jean Paul Mokkenstorm.