Workshop Financien Wsw

Wilt u de regie voeren in de financiën van uw SW bedrijf?

Welke scenario’s zijn er met de nieuwe participatiewet mogelijk en welk financieel plaatje hoort bij die verschillende mogelijkheden?

Hebt u weleens het idee dat u daartoe niet alle details kent en wilt u graag helderheid in de middelen van Wsw en de toekomstige wetgeving?

Download PDF: Workshop Financien

Inhoud

Met deze workshop helpen wij u de financiële prestaties en de rapportages van het SW-bedrijf te lezen en beoordelen. Wij nemen u mee in de wereld van de financiële huishouding van een SW-bedrijf en spitsen dit interactief toe op uw eigen SW-bedrijf.

Maar dat is niet het belangrijkste doel van de workshop. Het maakt van u een sterke gesprekspartner die de regie kan voeren met kennis van de actualiteiten!

Doel

U krijgt tools om echt regie te voeren op Wsw en re-integratie.

U krijgt meer gevoel voor de cijfers en verklaringen. En de workshop leert u de financiële prestaties van het SW-bedrijf te benchmarken.

Dat betekent dat u helder kunt communiceren over de richting en toekomst van uw SW bedrijf. Kunt u anderen versterken in het vinden van goede oplossingen?

Programma

Kiest u bewust voor het onderbrengen van de werkzaamheden Wsw bij uw SW bedrijf? En welke veranderingen komen er op het gebied van instroom, beschut werken en re-integratie? Elke keuze heeft een andere financieel plaatje. Welke mogelijkheden horen bij welke verschillende financiële uitkomsten?

Eén ding is wel zeker:

De workshop Financiën SW bedrijf zal u buitengewoon veel relevante informatie bieden over de kosten van het SW bedrijf, de re-integratie, de inkomensstromen en de toekomstige budgetten.

Voor wie

Het seminar is specifiek bedoeld voor beleidsmedewerkers, bestuurders van SW bedrijven, stafmedewerkers, financieel adviseurs, leidinggevenden, directeuren en gemeentesecretarissen,  hoofden van Sociale zaken en Werkgelegenheid, HRM afdelingen en P&O adviseurs.

Uitvoering en kosten

De workshop wordt toegespitst op uw gemeente. We hebben dan vooraf informatie van u nodig.

De workshop heeft een ochtend en een middag sessie. De prijs bedraagt € 1.485,- met een maximum van 12 deelnemers. Dit is exclusief voorbereiding op maat.

Prijzen zijn excl. Btw.

Waarom IROKO

IROKO heeft gediplomeerde didactici en psychologen in dienst. Onze trainers en managers zijn ervaringsdeskundigen binnen de sociale zekerheid. Zij voeren voor diverse organisaties opdrachten uit met betrekking tot advies, interim-management, trainingen en coaching. Onze werkwijze kenmerkt zich door deskundigheid, persoonlijke inspiratie en praktijkgerichtheid. Wij zijn conceptdenkers en ontwikkelen alles vanuit gedegen research.

 

Info

Uiteraard lichten wij de workshop graag nader toe. U kunt contact opnemen via email:  bwillemsen@iroko.nl o.v.v. workshop Financiën en uw gegevens. Of bel IROKO op 0182-303420 .