Workshops

De Participatiewet is een feit. Met deze veranderingen als uitgangspunt verzorgd IROKO een aantal workshops en lezingen om u te informeren, in de eerste helft van 2015. De totale brochure voor het eerste half jaar van 2015 is hier te downloaden. Uiteraard kunnen we deze workshops ook bij u op locatie als bieden. Dit is voor u interessant zodra u een groep van 6 personen hebt voor een onderwerp.

Schrijf u in door een mail te sturen naar info@iroko.nl onder vermelding van betreffende workshop/lezing en uw gegevens. Bij voldoende deelnemers gaan de workshops/lezingen door. U ontvangt daar tijdig bericht over. De locatie is bij SW bedrijf DZB Leiden, Le Pooleweg 11, te Leiden.

24 maart 2015 Workshop: Kansen en bedreigingen Participatiewet SW-bedrijven – Hoe kunt u anticiperen op veranderingen?

De meeste gemeenten hebben hun beleid op orde waar het gaat om koopkracht, social return, inbesteding en loonkostensubsidie. Maar hoe kunt u hier als SW bedrijf nu op anticiperen? Wilt u ontdekken hoe maatschappelijke doelstellingen verbonden kunnen worden aan garantie banen, quotumwet, participatie doelgroep en maatschappelijk verantwoord ondernemen? We besteden tijdens de workshop onder andere aandacht aan de actuele stand van zaken, wat is nog onduidelijk in wetgeving en beleid, welke gevolgen zijn er voor gemeenten en SW bedrijven, hoe worden SW bedrijven gefinancierd, hoe staat het met de werk bedrijven, bestaan er profit partners, welke kansen en bedreigingen moeten we in acht nemen en wat zijn de rollen van bestuurders, beleidsmakers en managers. Maar bovenal besteden we aandacht aan de kansen die er zijn. Laat ze niet schieten! De workshop is bedoeld voor bestuur, leidinggevenden, accountmanagers en consulenten/begeleiders van SW bedrijven.

Deze bijeenkomst kost 395,00 per persoon. Aansluitend is er mogelijkheid om te lunchen in het restaurant van DZB Leiden.2015 Workshop Kansen Pwet SW bedrijf

 

9 april 2015  Sociale Zekerheidswetgeving – Wie is of voelt zicht verantwoordelijk voor ons sociale stelsel?

De sociale zekerheidsbranche is blijvend aan veranderingen onderhevig. Wijzigende wet- en regelgeving, verschuiven van verantwoordelijkheden en aangekondigde bezuinigingen zorgen voor een turbulente omgeving. Het is voor binnen de branche nauwelijks mogelijk om al deze veranderingen bij te houden. Hoe was het, hoe is het en hoe gaat (kan) het worden? Tijdens deze eendaagse update passeren de volgende onderwerpen de revue:  Trends: verleden, heden, toekomst.  Wet verbetering Poortwachter (WVP)  Modernisering WSW  Wet Werk en Bijstand (WWB)  Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)  Beschut werken (WWB beschut)  Participatiewet en samenleving. Daarbij wordt ook besproken wat de spelers op het veld zijn met bijbehorende verantwoordelijkheden en welke plekken zij in de toekomst in (kunnen) nemen. Tijdens deze training/workshop wordt gebruik gemaakt van verschillende werkvormen zoals informatieoverdracht, stellingen, oefeningen, casuïstiek en discussie.

Voor wie: Voor professionals werkzaam in de sociale zekerheid die minimaal een basis kennis hebben van de sociale zekerheidswetgeving en die in het kader van het goed uitoefenen van hun functie op de hoogte moeten zijn van de laatste ontwikkelingen.

Kosten Prijs: 648,- per persoon. Naderhand is er tijd om met andere deelnemers te netwerken tijdens een borrel.

 

21 april 2015 Workshop: De gemeente als regisseur – effectief sturen op de gewenste prestatie

U wordt als gemeente geacht in een regierol te stappen waarbij het veld onoverzichtelijk en versnipperd is. Een lappendeken aan samenwerkingsverbanden met verschillende partners in variërende vormen. Het voeren van de regie vraagt om een andere vorm van aansturing: op prestaties, op bewerkstelligen van samenwerking en op omgaan met verschillende belangen. Als regisseur dient u de lappendeken te ontrafelen en in kaart te brengen. Welke spelers zijn er, wie doet wat en wat gebeurt er dubbel of mist u nog? Waar dient u wel en niet op te sturen? Tijdens deze praktische workshop worden met en door deelnemers thema’s actief ingebracht, besproken en uitgewerkt. U leert de basisprincipes van het in lijn brengen van samenwerkende gemeenten en bedrijven ongeacht of het om een of meerdere projecten gaat. De workshop de gemeente als regisseur is bestemd voor zowel beginnende als gevorderde beleidsmakers, portefeuillehouders en project managers binnen de overheid.

Deze bijeenkomst kost 395,00 per persoon. Aansluitend is er mogelijkheid om te lunchen in het restaurant van DZB Leiden.

 

23 april Beschut Werk: Het inrichten van een nieuwe voorziening 

De Participatiewet biedt u als gemeente de mogelijkheid de voorziening beschut werk aan te bieden aan uw inwoners. Vraagstuk Bij het inrichten van de nieuwe voorziening beschut werk komen zowel strategische als meer praktische aspecten kijken. Hoe positioneer je als gemeente beschut werk, kijkend naar de andere voorzieningen die we hebben? Hoe beslis je als gemeente wie wel en wie niet tot beschut werk behoort? En welke keuzes kun je maken in de uitvoering? Zowel kijkend naar de benodigde dienstverbanden als de werkplek? Tijdens deze praktische workshop worden met en door deelnemers de ervaringen en de laatste stand van zaken binnen de eigen gemeente actief ingebracht, besproken en uitgewerkt.

Voor wie – De workshop Beschut Werk: het inrichten van een nieuwe voorziening is bestemd voor zowel beginnende als gevorderde beleidsmakers, portefeuillehouders en project managers binnen de gemeentelijke overheid. Kosten Prijs 395,- per persoon inclusief lunch.

 

2 juni 2015 Workshop: Participatie in de praktijk – oog in oog met de cliënt

De doelgroep van de participatiewet kent, naar alle waarschijnlijkheid, deels een grotere afstand tot arbeidsmarkt. En omdat financiële middelen bij de meeste gemeenten beperkt zijn, zal de klant manager (trajectbegeleider, zorgmanager et cetera) zelf de cliënt in beweging moeten krijgen zonder hulp van een externe re-integratie partij. Tijdens deze workshop besteden we aandacht aan de vragen die ons dagelijks gesteld worden door de klant managers. De caseload is groot, de problematiek divers. Hoe ga je om met de verwachtingen van de cliënt en de nieuwe Wet werk en zekerheid? We staan ook stil bij de geschiedenis van de sociale zekerheid, het hoe en waarom van veranderingen, wat dat voor de deelnemer betekent, de verschillende rollen ten opzichte van de cliënt, omgaan met lastig gedrag, welke competenties dat vraagt en het in de praktijk oefenen met een ervaren training acteur. Als input voor deze workshop geldt de eigen praktijk.De workshop ‘Participatie in de praktijk’ is onder andere bestemd voor klantmanagers en trajectbegeleiders die verantwoordelijk zijn voor het in beweging krijgen van cliënten.

Deze bijeenkomst kost 395,00 per persoon. Aansluitend is er mogelijkheid om te lunchen in het restaurant van DZB Leiden.

Is uw interesse gewekt? Neem dan vrijblijvend contact op met Betty Willemsen of Jean Paul Mokkenstorm en stuur een e-mail naar info@iroko.nl of bel 0182-303420