Quick Scan voor SW

Uitvoering van de IROKO Quick Scan geeft snel en onafhankelijk inzicht in ‘de staat van het SW-bedrijf’ en biedt aanknopingspunten voor stevige voorbereiding op een nieuwe toekomst. De uitkomsten van de Quick Scan Sociale Werkvoorziening laten u ook zien op welke wijze de Wsw goedkoper kan worden uitgevoerd.

Wat gebeurt er in een Quick Scan?

Wij doen een kwantitatief en kwalitatief onderzoek binnen het SW bedrijf. Wij nemen daarbij o.m. de volgende uitvoeringsaspecten onder de loep:

  • de financiële situatie van het bedrijf;
  • de stand van zaken rondom arbeidsontwikkeling en de resultaten ervan;
  • de commercie en de marktbewerking;
  • het personeelsbeleid;
  • het management, de aansturing en de cultuur;
  • de uitvoering van niet-SW trajecten;
  • de relatie met de gemeente.


Testimonials

"De meerwaarde van het werken met IROKO is de gedegen vakkennis van het multi disciplinaire team van consultants en het vermogen om bij complexe vraagstukken in een complexe bestuurlijke omgeving een goede helicopterview te bezitten en de diverse belangen goed te onderkennen."
Peter Feller, wethouder Financiën en Maatschappelijke Ontwikkeling, Goedereede