Quick Scan Re-integratie

De IROKO Quick Scan Re-integratie geeft de gemeente snel inzicht in mogelijke verbeteringen in de re-integratie van uitkeringsgerechtigden. De Quick Scan richt zich op vele aspecten, waaronder:

  • gemeentelijk participatie- /re-integratiebeleid;
  • de organisatie en aansturing van de uitvoering;
  • de uitvoeringspraktijk, waaronder de werkgeversbenadering;
  • de resultaten van uitstroom naar regulier werk en het financiële aspect daarvan.

Op basis van een benchmark worden de prestaties van uw gemeenten afgezet tegen vergelijkbare gemeenten en tegen de koplopers. Hierdoor krijgt u snel inzicht in te behalen voordelen en winsten!

Op basis van de uitkomsten van de Quick Scan doen wij op genoemde punten aanbevelingen.Testimonials

"In onze multi culturele samenleving hebben wij dus vaak te maken met allochtone medelanders, waar je toch op een andere wijze mee moet communiceren en het vraagt andere omgangsvormen. IROKO heeft onze experts vaardigheden geleerd waar alle partijen baat bij hebben."
Rinus Opsteegh, Adjunct directeur CED Nomex en EMN Expertise