Procesmanagement

Zowel in het bedrijfsleven als bij de overheid worden bestuurlijke processen steeds complexer. Procesmanagement is gericht op de kwaliteit van het besluitvormingsproces. Het idee is dat een goed verlopen proces bijdraagt aan de kwaliteit van het inhoudelijke resultaat.

Een ervaren senior manager is onmisbaar om deze processen goed te kunnen leiden. In een situatie met verschillende stakeholders met verschillende belangen moet de procesmanager de partijen op een lijn brengen en het  besluitvormingsproces tot een goed einde brengen. Dat vraagt om inzicht in dergelijke processen en het vermogen om een goed procesontwerp te maken.

Bijvoorbeeld:

Voor een Gemeenschappelijke Regeling in het Zuiden van Nederland heeft IROKO het proces begeleid rond de besluitvorming over de positionering van het SW-bedrijf in de toekomst. Aanleiding waren de aangekondigde maatregelen van het Rijk rond de WSW, de Wet Werken naar Vermogen/Participatiewet en de daarmee gepaard gaande bezuinigingen. In dit regionale besluitvormingsproces zijn de meningen en belangen van verschillende partijen (ambtelijk gemeenten, directie SW-bedrijf, RvC SW-bedrijf, OR, colleges, gemeenteraden) gewogen en vervolgens ter besluitvorming ingebracht in het bestuur van de GR.

 Testimonials

"Men is inventief en creatief in staat om veranderprocessen bij mensen in gang te zetten, deze zodanig te implementeren, dat het leidt tot een duidelijk praktisch handelen op de werkvloer."
Willem Brittijn, Hoofd Opleidingen, SW Mare Groep