Management

De inzet van een tijdelijk manager vindt veelal plaats wanneer organisaties onder druk staan, wanneer stevige veranderingsprocessen moeten worden doorgevoerd of financiële resultaten sterk verbeterd.

Of u hebt advisering nodig rond beleidskeuzes of de inrichting van de keuzes in de uitvoering en ondersteuning. Maar het kan ook zijn dat uw organisatie in een ontwikkelfase zit waarbij inspirerende sessies nodig zijn of waarbij individuen begeleid willen worden middels training of coaching.

IROKO – DE externe partner waarnaar u op zoek bent.

Meer weten? Vraag een inlogcode per e-mail aan en bekijk de CV’s en ervaringen van de managers.Testimonials

"Men is inventief en creatief in staat om veranderprocessen bij mensen in gang te zetten, deze zodanig te implementeren, dat het leidt tot een duidelijk praktisch handelen op de werkvloer."
Willem Brittijn, Hoofd Opleidingen, SW Mare Groep