Peter van Bennekom

Door gedrevenheid en transparantie motiveer ik mensen om

mee te gaan in een verandering..

 

Over mij persoonlijk

Als ik start met een opdracht richt ik mij in eerste instantie op het tot stand brengen van een goede verbinding met de organisatie en haar medewerkers. Als je de problematiek goed doorgrondt en begrijpt wat mensen bezig houdt draagt dat in hoge mate bij aan het bereiken van het beoogde resultaat. Tegelijkertijd blijf ik onafhankelijk en kritisch en ik laat mensen eerlijk weten wat ik ergens van vind. Ik hoor vaak terug dat deze transparantie wordt gewaardeerd. Ik voel een grote verantwoordelijkheid voor het realiseren van mijn opdracht en ik ben me bewust van het feit dat ook in publieke omgevingen in toenemende mate meerwaarde voor afnemers en klanten moet worden gecreëerd. Die beide aspecten draag ik uit en ik probeer mensen daarin mee te nemen. Ik werk sterk vanuit de gedachte dat problemen ook altijd mogelijkheden en kansen geven, als je bereid bent vanuit een ander perspectief te denken.

Mijn werkervaringen

Door mijn inmiddels ruime ervaring bij IROKO kan ik in verschillende rollen en in verschillende omgevingen uit de voeten. Ik heb ervaring als lijnmanager, als projectleider en adviseur en heb ook expertise als trainer. Inhoudelijk gezien ben ik vooral thuis op het terrein van re-integratie en de uitvoering van de Wsw. Het schakelen tussen politiek, gemeente en het bedrijfsleven is mij op het lijf geschreven. Op het snijvlak van strategie, beleid en uitvoering kom ik het beste tot mijn recht. Goede voorbeelden hiervan zijn:

  • De gemeente Den Haag wilde binnen een jaar tijd 1.100 ID-banen afbouwen. Een politiek gevoelig dossier met veel impact voor de betrokken ID-ers zelf en het maatschappelijk middenveld in Den Haag. Door de diverse belangen goed in het oog te houden, veel te communiceren met alle betrokken partijen en praktisch te schakelen is dit project succesvol afgerond.
  • In mijn opdracht voor LANDER,  het SW-bedrijf van Rivierenland, heb ik sterk geïnvesteerd in een andere manier van werken. Onder mijn leiding maakten medewerkers een omslag in denken en handelen: van het ‘zorgen’ voor Wsw medewerkers naar het ‘in eigen kracht’ zetten. Ook de werkgeversbenadering bij Lander is ingrijpend gewijzigd en sluit nu beter aan bij de problematiek en de belevingswereld van ondernemers.

Harry Vogelaar, Bestuurder Syndion (voormalig algemeen directeur LANDER Werk & Participatie):  “Peter van Bennekom is een resultaatgerichte manager die kritisch en analytisch is ingesteld. Hij vraagt door. Met oog voor inbreng en draagvlak geeft hij zijn medewerkers graag de ruimte maar ziet wel strak toe op het resultaat. Hij is een verandermanager die verder kijkt dan de korte termijn en stuurt op duurzame veranderingen en verbeteringen”.

Wanneer kunt u mij inzetten?

Het sociale domein is sterk in beweging. Dit dynamische speelveld vraagt ambitie, ondernemerschap en lef om het beste voor de klant te realiseren, vaak ook nog met minder middelen. In een publieke omgeving moeten politiek, bestuur en uitvoering samen optrekken om duurzame veranderingen te kunnen realiseren. Dat is niet altijd eenvoudig, in eerste instantie is dat vaak schaken op meerdere borden. Als u een voor een dergelijke uitdaging staat dan zet ik graag mijn creativiteit, kennis en ervaring in om samen met u naar werkbare nieuwe oplossingen  te zoeken.

Peter van Bennekom is bereikbaar via pvbennekom@iroko.nl of 06-10883293