Brainstorm sessies: White label sessie moderatie workshop

IROKO ondersteunt bedrijven en organisaties bij het organiseren en vormgeven van een waardevolle strategie-dag of heide-sessie voor hun medewerkers.

Naast de gebruikelijke mogelijkheden om een inspiratiemoment te organiseren, zijn er twee methodieken die IROKO vooral waardeert: de White Label Sessie en de Moderatie Sessie. Deze methoden zijn in complexe groepssamenstellingen bij uitstek geschikt om tot resultaten te komen.

White Label Sessie

U begint bij een White Label Sessie achterstevoren. Zo starten we met het einddoel en van daaruit redeneren we terug om te achterhalen wat er nodig is om dat doel te halen.

Een White Label sessie is een essentieel onderdeel om te identificeren wat binnen de organisatie gebeuren moet om het doel te bereiken en welke mogelijkheden benut kunnen worden door organisaties. Vooral verdeelde organisaties kunnen middels deze techniek transities en dwarsverbanden vinden zonder zich geremd te voelen in hun authenticiteit.

Dit traject wordt opgedeeld in een aantal cycli. In het voortraject wordt samen met u het einddoel in kaart gebracht. Deel twee van de White Label cyclus wordt ingevuld afhankelijk van uw vraag of van de reikwijdte van de groep, het team of de organisatie.

Moderatie Sessie

Met diverse partijen komen tot besluiten? Vraagstukken oplossen? Impasses doorbreken?

De Moderatiemethode® (Metaplan®) is een beproefde communicatiemethode die in vergaderingen, trainingen en andere bijeenkomsten, snel en zonder omwegen tot resultaten leidt. De werkwijze betrekt alle deelnemers bij het overleg, laat ieders bijdrage aan bod komen en maakt hen allen verantwoordelijk voor de uitkomst.

Andere bekende methoden zoals “Open Space”, “World Cafe”, “Appreciative Inquiry” e.d zijn afgeleid zijn van de Moderatiemethode, die al meer dan 30 jaar met succes wordt toegepast. Het succes van de methode berust op het gebruik van eenvoudige visuele hulpmiddelen. Deze maken het communicatieproces transparant en reduceren verbale inbreng tot een minimum. Kort gezegd, leent de Moderatiemethode® zich uitstekend voor het oplossen van problemen, op elk niveau van organisaties en in multidisciplinaire groepen.

Specifieke kenmerken van de Moderatiemethode® zijn:

  • effectief en efficiënt resultaten bereiken;
  • alle deelnemers denken creatief mee;
  • met minder discussies, meer bereiken;
  • draagvlak voor het bereikte resultaat;
  • werken in een stimulerende omgeving;
  • de moderator stuurt en bewaakt als begeleider het proces.


Testimonials

"De meerwaarde van het werken met IROKO is de gedegen vakkennis van het multi disciplinaire team van consultants en het vermogen om bij complexe vraagstukken in een complexe bestuurlijke omgeving een goede helicopterview te bezitten en de diverse belangen goed te onderkennen."
Peter Feller, wethouder Financiën en Maatschappelijke Ontwikkeling, Goedereede