Assessment

Assessment

Talenten analyse & Competentie analyse voor individuen, groepen en organisaties

IROKO is geaccrediteerd om de methoden te gebruiken die ontwikkeld zijn door Human Synergistics.

Human Synergistics ontwikkelt sinds 1970 meet-en simulatie-instrumenten voor individuen, leiders, teams en organisaties

De nadruk op de relatie tussen gedrag en prestaties hebben miljoenen individuen en duizenden organisaties inzicht gegeven in hun effectiviteit door bewustzijn te creëren van de impact van bedrijfscultuur op de resultaten, de tevredenheid van medewerkers, onderlinge samenwerking en kwaliteit van de dienstverlening.

Er zijn twee soorten assessments: Individuele- en groepsanalyses

U leest hieronder meer over deze twee vormen:

Individuele analyse

Weten wie je op dit moment bent, is de eerste en de belangrijkste stap om te kunnen beslissen wie je in de toekomst wilt zijn.

Door een analyse te maken van je persoonlijke talenten en competenties breng je op inzichtelijke wijze in beeld hoe en waar je richting moet geven aan gewenste veranderingen.

Voor de individuele analyse gebruiken we de LSI methode (Life Style Inventory TM).

Het overzicht van de LSI- analyse is ontwikkeld om je behulpzaam te zijn bij dit fascinerende proces van zelfontdekking. Het is gebaseerd op een combinatie van gerenommeerde psychologische en managementontwikkelingsmethoden waarmee je kunt vaststellen wat je overtuigingen, principes, gedragingen en opvattingen zijn over jezelf.

Het overzicht biedt je de mogelijkheid te kijken naar zowel je sterke punten als naar contraproductief gedrag, in de hoop dat je daarmee kunt werken aan de dingen die beter kunnen.

De LSI-analyse bestaat uit 120 vragen die in ongeveer 45 minuten kunnen worden beantwoord. Deze vragen geven een compleet beeld van je persoonlijke levensinzichten.

Aan de hand daarvan worden 12 stijlen gedefinieerd en geïnterpreteerd aan de hand van jouw persoonlijke score.

De uitkomst van de persoonlijke analyse beantwoordt veel vragen die te maken hebben met de capaciteiten en ontwikkeling.

Elke analyse kan toegespitst worden op de individuele toetsingsvragen zoals specifieke vaardigheden die nodig zijn voor een bepaalde functie of in bepaalde werkgebieden. Bijvoorbeeld: een administratieve medewerker moet andere competenties hebben (al dan niet latent) dan een leidinggevende.

De LSI-analyse is voor personen die bewust willen weten hoe ze in elkaar steken en welke ontwikkeling ze kunnen realiseren.

 

Team ontwikkeling

Middels een groepsassessment kunnen teams onderzoeken wat er gebeurt als groepsleden samenwerken.

We gebruiken hiervoor de Groeps Stijlen inventarisatie (GSI). Dit instrument helpt het team om vast te stellen welke patronen in de interactie bijdragen tot een goed groepsresultaat en welke niet.

U krijgt in korte tijd inzicht in de groepsdynamica op grond waarvan de groep zich verder kan ontwikkelen.

GSI kan worden gebuikt bij Team Building, ontwikkeling van bestaande teams, deblokkering van groepen, veranderstrategie etc.

Hoe werkt GSI?

Het werken met GSI gebeurt in vijf stappen:

  1. Het invullen van de vragenlijst (72 items)
  2. Het berekenen van de ruwe scores voor de 12 stijlen en het schetsen van een groepsprofiel.
  3. Het analyseren van het profiel
  4. Het opstellen van een samenwerkingsplan
  5. Het uitvoeren van een her-meting om te zien of de gestelde doelen bereikt zijn.

GSI is het resultaat van jarenlang wetenschappelijk onderzoek en daarom een effectief en betrouwbaar instrument. Indien nodig wordt deze groepssessie aangevuld met de persoonlijke allergieën op gedrag en de uitdaging om deze te overwinnen (kernkwadranten).

Organisatie ontwikkeling

Welke stijlen hebben de meeste invloed op het functioneren van de medewerkers en de organisatie als geheel? En waar kunt u in bijsturen?

Een Organisatie Cultuur Inventarisatie (OCI) is een instrument waarmee de organisatie wordt weergegeven. Daarom kan de OCI toegepast worden in alle veranderingstrajecten waarbij de organisatiecultuur een belangrijke factor is.

Door middel van de OCI kunt u bijvoorbeeld een antwoord krijgen op de volgende vragen:

  1. Welke stijl(en) zijn dominant?
  2. Hoe sterk is de subcultuur?
  3. Welke aspecten werken voor en welke tegen onze doelstellingen?
  4. Waar moet aan gewerkt worden teneinde gewenste doelen te bereiken?
  5. Waar zitten de weerstanden tot verandering?

OCI kan op elk managementniveau in de organisatie gebruikt worden, zowel in trajecten waarin problemen en doelstellingen nog geformuleerd moeten worden als in waarin dat al gebeurd is.

OCI is een zeer concreet instrument dat de cultuur in een organisatie zichtbaar, bespreekbaar en veranderbaar maakt. Het is een betrouwbare en veilige (anonieme) inventarisatie.